Chat with us, powered by LiveChat

Kasutustingimused

Tingimused

Esitated portaali furnum.ee vahendusel päringu, kinnitate et olete lugenud kasutajatingimusi ning nõustute nendega.

Mõisted

Haldaja– Furnum.ee portaali haldaja on Furnum OÜ. Registrikood: 14637646. Aadress: Trummi põik 5, Tallinn.
Kasutaja– Furnum.ee portaali kasutav isik.
Tootja– Mööbli pakkumiste esitamiseks ja/või ettevõtte reklaamimiseks Furnum.ee portaaliga liitunud mööbli- ja muude teenuste/toodete pakkuja.

Üldine

Furnum.ee portaal on online päringute esitamise portaam, mis vahendab tootjate pakkumisi. Kuigi Furnum.ee portaali haldaja teeb kõik endast oleneva, et tootjate kohta käiv info oleks õige ja ajakohane, ei vastuta portaali haldaja tootja sisestatud info eest. Tootja kohustub avaldama ainult sellist teavet, mis pole eksitav, ebatäpne, väär ja mille üldsusele edastamine pole keelatud Eesti Vabariigi seadustega. Kui selgub, et Tootja poolt edastatud ja Furnum.ee vahendusel avaldatud teave rikub käesoleva punkti tingimusi, siis kohustub Tootja nimetatud teabe viivitamatult Furnum.ee veebisaidilt eemaldama. Tootja poolt Furnum.ee portaalile edastatud teabe õigsuse ja Eesti Vabariigi seadustele vastavuse eest vastutab ainult Tootja. Furnum.ee portaalis esitatud hinnatasemed on mõeldud vaid üldiseks juhindumiseks ning Furnum.ee portaali haldaja ei garanteeri taseme täpsust.
Tootjad, kes kasutavad Furnum.ee portaali oma teenuste pakkumiseks on sõltumatud töövõtjad ning ei ole Furnum.ee agendid ega töötajad. Furnum.ee ei vastuta vastavate teenusepakkujate tegevuse, tegevusetuse, lubaduste, garantiide, rikkumiste või hooletuse eest ega mingi sellest tuleneva vigastuse, surma, varalise kahju ega muu kahju või kulu eest. Furnum.ee portaali haldaja ei vastuta ega maksa kompensatsiooni ühegi viivituse, tühistamise, ülebroneerimise, streigi, vääramatu jõu või muu põhjuse korral, mis on Furnum.ee portaali haldaja otsese kontrolli alt väljas, ning puudub vastutus mis tahes täiendava kulu, puudujäägi, viivituse, muutuse või mis tahes valitsuse või asutuse tegevuse eest.
Furnum.ee portaali haldaja ei vastuta ühegi otsese, kaudse, karistusliku, juhusliku, erakorralise või teisese kahju eest, mis tuleneb veebisaidi kasutamisest, mittekasutamisest või viivitusest kasutamisel või on sellega seotud, või mis tahes veebisaidi kaudu saadud teabest, tarkvarast, toodetest ja teenustest või muul viisil veebisaidi kasutamisest, kas lepingu alusel, lepinguväliselt, range vastutuse alusel või muul alusel, isegi kui furnum.ee portaali haldajat on kahjude võimalikkusest teavitatud.

Furnum.ee portaali kasutamine

Furnum.ee portaal on mõeldud üksnes klientide abistamiseks köökide, garderoobide ja eritellimusmööbli tellimisel ning muude teenuste kättesaadavuse väljaselgitamisel. Kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana ning et Teil on seaduslik õigus lepingu sõlmimiseks ning lubate kasutada veebisaiti vastavalt kõigile siin nimetatud nõuetele ja tingimustele. Kinnitate, et vastutate rahaliselt veebisaidi kasutamise eest (ning ka selle eest, kui Teie kontot kasutavad teised inimesed, sh Teiega koos elavad alaealised). Kinnitate, et kontrollite alaealiste veebisaidi kasutust Teie nimel või teie konto kaudu. Samuti garanteerite, et veebisaidi kasutamisel Teie või Teie leibkonna liikmete esitatud teave on tõene ja täpne. Igasuguste eranditeta on keelatud spekulatiivne, vale või petlik päringute esitamine. Lubate, et kasutate Furnum.ee päringute esitamise süsteemi ainult seaduslike päringute tegemiseks Teie või mõne teise isiku jaoks, kelle nimel Teil on seaduslik õigus tegutseda. Mõistate, et süsteemi liigse või väära kasutamise tulemusena võidakse teil süsteemile juurdepääs keelata.

Kasutaja isikuandmed

Registreerudes Furnum.ee kasutajaks või esitades päringu läbi Furnum.ee portaali annab kasutaja nõusoleku oma isikuandmeid töödelda ja saada edaspidiseid teateid Furnum.ee portaali haldajalt.
Kasutaja saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest Furnum.ee’lt.
Furnum.ee haldaja ei anna kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, v.a. tootjale toote või teenuse osutamiseks.

Lingid muudele saitidele

Furnum.ee portaal võib sisaldada hüperlinke veebisaitidele, mida ei halda Furnum.ee. Need hüperlingid on antud informatiivsel eesmärgil. Furnum.ee portaali haldaja ei kontrolli neid veebisaite ning ei vastuta nende sisu ega kasutamise eest. Hüperlinke pakkudes ei propageeri Furnum.ee nende veebisaitide materjali ega viita mingile sidemele nende haldajatega.

Tingimuste muudatused

Furnum.ee portaali haldaja jätab endale õiguse muuta nõudeid, tingimusi ja märkusi, mille alusel veebisait tegutseb, ning Teie lubate ja kinnitate, et järgite neid nõudeid, tingimusi ja märkusi, mis kehtivad ajal, kui Te veebisaiti ja selle võimalusi kasutate.

Pretensiooni esitamise kord

Juhul kui teil on pretensioone tootja teenuste puudustega, siis palun saatke kaebus kirjalikult aadressile tagasiside@furnum.ee
Kui teil on kaebus veebisaidil olevate mis tahes hinnangute, kommetaaride või materjalide kohta, siis palun saatke kaebus kirjalikult (esitades võimalikult palju teavet) aadressile: tagasiside@furnum.ee?